Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

30 մայիսի 1999թ. ԱԺ Համամասնական ընտրություններ

Ընտրողների ընդհանուր թիվը` ըստ ընտրողների ցուցակի 2198544
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած ընտրողների թիվը` ըստ ստորագրությունների 1137660
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին տրված քվեաթերթիկների թիվը 2223619
Մարված քվեաթերթիկների թիվը 1085840
Քվեատուփում առկա վավեր քվեաթերթիկների թիվը 1083408
Քվեատուփում առկա անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 65568
Քվեատուփում քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 1137133
Բոլոր կուսակցություններին կամ կուսակցության դաշինքին դեմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվը 23314
Կուսակցությունների կամ կուսակցությունների դաշինքի օգտին տրված ձայների ընդհանուր թիվը 1057932
Անճշտությունների չափը 17625
Յուրաքանչյուր թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՙՄԻԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ՚ ԴԱՇԻՆՔ 448133
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 130161
ՙԻՐԱՎՈՒՆՔ ºì ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՚ ԴԱՇԻՆՔ 85736
ՙՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ՚ 84232
ՙՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ՚ 56807
ՙԱԶԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ՚ 55620
ՙԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ ԱՊԱ¶Ա՚ 35190
ՙԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ºՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ՚ ԴԱՇԻՆՔ 26823
ՙՀԶՈՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔ՚ 24896
ՙԻՆՔՆՈՐՈՇՈՒՄ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ (ԱԻՄ)՚ ԵՎ ՙՀԱՅՐԵՆԻՔ- ՍՓՅՈՒՌՔ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՍՄ)՚ ԴԱՇԻՆՔª ՙԱԻՄ +՚ 24681
ՙՀԱՅՐԵՆԻՔ՚ ԴԱՇԻՆՔ 13293
ՙՀԱՅՈՑ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՄ՚ 12540
ՙԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ՚ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 11076
ՙՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ՚ 10621
ՙԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ՚ 8122
ՙՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՌԱՄԿԱՎԱՐ-ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ՚ 7374
ՙԱԶԱՏ ՀԱՅՔ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ՚ 6526
ՙԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ՚ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ- ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 5785
ՙՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ՚ 5675
ՙՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ՚ ԴԱՇԻՆՔ 2588
ՙՇԱՄԻՐԱՄ՚ 2053