Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

23 Սեպտեմբեր, 2012 Կոտայք-Աբովյան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԿԱՐԱՊԵՏ ԳՈՒԼՈՅԱՆ
ԿԱՐԱՊԵՏ ԳՈՒԼՈՅԱՆ
Կարապետ Մուրադի Գուլոյանը ծնվել է 1979թ. օգոստոսի 27-ին:
ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԵՀՐԱԲՅԱՆ
ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԵՀՐԱԲՅԱՆ
Արտաշես Նորիկի Մեհրաբյանը ծնվել է 1956թ. մարտի 24-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 42 531
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 42 531
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 12 820
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 43 169
ելունդների համարները535085 - 578229
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 30 320
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 791
Յուրաքանչյուր կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԳՈՒԼՈՅԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏ ՄՈՒՐԱԴԻ 10 185
ՄԵՀՐԱԲՅԱՆ ԱՐՏԱՇԵՍ ՆՈՐԻԿԻ 1 779
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 12 755
Անճշտությունների գումարային չափը 0