Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

23 Սեպտեմբեր, 2012 Արագածոտն-Մելիքգյուղ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՄԱՆՎԵԼ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
ՄԱՆՎԵԼ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Մանվել Գառնիկի Կիրակոսյանը ծնվել է 1958թ. հոկտեմբերի 1-ին:
ՀԱԿՈԲ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՀԱԿՈԲ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Հակոբ Անդրանիկի Մկրտչյանը ծնվել է 1951թ. մայիսի 6-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 767
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 767
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 595
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 779
ելունդների համարները1 - 779
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 184
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 29
Յուրաքանչյուր կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼ ԳԱՌՆԻԿԻ 89
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ 477
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 595
Անճշտությունների գումարային չափը 0