Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Սեպտեմբեր, 2012 Շիրակ-Գյումրի համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Անդրանիկ Ավետիսյանը ծնվել է 1968թ. դեկտեմբերի 28-ին:
ՍԱՄՎԵԼ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ
ՍԱՄՎԵԼ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ
Սամվել Բալասանյանը ծնվել է 1954թ. հոկտեմբերի 12-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 1
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 125 657
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 125 658
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 46 093
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 127 717
ելունդների համարները5119059 - 5246697
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 81 607
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3 359
Յուրաքանչյուր կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ 2 458
ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՄԻՍԱԿԻ 27 500
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՍՊԱՐՏԱԿ ՊԱՎԵԼԻ 2 130
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՀՈՎՍԵՓ ԿՈՐՅՈՒՆԻ 10 281
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 45 727
Անճշտությունների գումարային չափը 55