Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

7 Հունիս, 2015 Կոտայք-Աբովյան համայնքի ղեկավարի (Արտահերթ) ընտրություններ

ՎԱՀԱԳՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՎԱՀԱԳՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Վահագն Գևորգյանը ծնվել է 1975թ. դեկտեմբերի 8-ին:
ԷԴՎԻՆ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ԷԴՎԻՆ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
Էդվին Թադևոսյանը ծնվել է 1987թ. հունվարի 6-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 3
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 43 807
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 43 810
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 18 535
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 44 500
ելունդների համարները569916 - 614390
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 25 965
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 642
Յուրաքանչյուր կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ԺԻՐԱՅՐԻ 11 227
ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ԷԴՎԻՆ ԱՇՈՏԻ 520
ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏ ՍԱԲՐԻԻ 526
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԳԵՂԱՄԻ (01.06.1975թ.) 5 459
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԳԵՂԱՄԻ (12.04.1976թ.) 159
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 18 532
Անճշտությունների գումարային չափը 2
ԹԻՎ 28 ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
12.06.2015
ք. Աբովյան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 28-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 28 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2015 թվականի Հունիսի 12-ին կազմված` Կոտայք մարզի Աբովյան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 28 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2015 թվականի Հունիսի 12-ի «Կոտայք մարզի Աբովյան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 07.06.2015 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 27-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 28 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2015 թվականի Հունիսի 07-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Աբովյան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ԺԻՐԱՅՐԻ

Թիվ 28 ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ