Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

17 Ապրիլ, 2016 Կոտայք-Հրազդան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐԱՄ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
ԱՐԱՄ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
Արամ Դանիելյանը ծնվել է 1962թ.-ի հունվարի 25-ին:
ԱՐԹՈՒՐ ՄԻՍԱԿՅԱՆ
ԱՐԹՈՒՐ ՄԻՍԱԿՅԱՆ
Արթուր Միսակյանը ծնվել է 1982թ.-ի նոյեմբերի 4-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 18
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 44 320
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 44 338
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 24 861
Այդ թվում` նույնականացման քարտով մասնակիցների թիվը 4 149
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 44 850
ելունդների համարները605448 - 650270
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 19 989
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 813
Յուրաքանչյուր կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ԱՐԱՄ ՌԱԶՄԻԿԻ 12 510
ՄԻՍԱԿՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՄԻՍԱԿԻ 1 237
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՍԱՍՈՒՆ ՄԵԽԱԿԻ 10 267
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 24 827
Անճշտությունների գումարային չափը 3
ԹԻՎ 25 ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
22.04.2016
ք. Հրազդան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 18-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 25 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2016 թվականի Ապրիլի 22-ին կազմված` Կոտայք մարզի Հրազդան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 25 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2016 թվականի Ապրիլի 22-ի «Կոտայք մարզի Հրազդան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 17.04.2016 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 17-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 25 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2016 թվականի Ապրիլի 17-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Հրազդան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ԱՐԱՄ ՌԱԶՄԻԿԻ

Թիվ 25 ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ