Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Արագածոտն-Ալագյազ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՀՄԱԴ ԲՐՈՅԱՆ
ԱՀՄԱԴ ԲՐՈՅԱՆ
Ահմադ Բրոյանը ծնվել է 1954թ. նոյեմբերի 1-ին:
ՋԱՍՄ ՄԱԽՄՈՒԴՈՎ
ՋԱՍՄ ՄԱԽՄՈՒԴՈՎ
Ջասմ Մախմուդովը ծնվել է 1961թ. մաիյսի 5-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 503
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 503
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 382
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 4 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 382
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 382
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 2 718
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 34
ԲՐՈՅԱՆ ԱՀՄԱԴ ԴԱՎԱԹԻԻ 138
ՄԱԽՄՈՒԴՈՎ ՋԱՍՄ ՀԱՍԱՆԻ 449
ՄՀՈՅԱՆ ԱԶԻԶ ՇԱԼԻԿՈՅԻ 374
ՆԱՄՈՅԱՆ ԱԼԻԿ ՇԻՐԻՆՇԱՀԻ 10
ՈՒՌՈՒՍՅԱՆ ԱՆԶՈՐ ՄԻՐԱԶՄԻ 262
ՏԱԼՈՅԱՆ ԹԵՄՈՒՐ ԶԻԼՈՅԻ 115
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 17 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Աշտարակ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 50-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱԳՅԱԶ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Ալագյազ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Արագածոտն մարզի Ալագյազ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 49-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Ալագյազ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԱԽՄՈՒԴՈՎ ՋԱՍՄ ՀԱՍԱՆԻ

Թիվ 17 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ