Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Արագածոտն-Ալագյազ ավագանու անդամի ընտրություններ

ՌՈՒՍԼԱՆ ԱԹԱՇՅԱՆ
ՌՈՒՍԼԱՆ ԱԹԱՇՅԱՆ
Ռուսլան Աթաշյանը ծնվել է 1977թ. հոկտեմբերի 29-ին:
ԱՐՖՈՒՏ ԲԱՔՈՅԱՆ
ԱՐՖՈՒՏ ԲԱՔՈՅԱՆ
Արֆուտ Բաքոյանը ծնվել է 1987թ. հունվարի 30-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 503
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 503
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 382
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 4 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 382
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 382
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 2 718
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 43
ԱԹԱՇՅԱՆ ՌՈՒՍԼԱՆ ԴԱՎԻԹԻ 112
ԲԱՔՈՅԱՆ ԱՐՖՈՒՏ ԹԵՄՈՒՐԻ 65
ԿՆՅԱԶՅԱՆ ՄԱՐԱՏ ՌԶԱՅԻ 75
ԿՈՏՈՅԱՆ ՌՈՍՏԱՄ ՄԻՐԱԼԻԻ 85
ՄԱԽՄՈՒԴՈՎ ՋԱՄԱԼ ՍԱՅԻԴԻ 108
ՄԱԽՄՈՒԴՈՎ ՌԵԶՈ ՍՈՒՐԻԿԻ 171
ՄԱՄՈՅԱՆ ԹԱՄԱԶ ԹԵՆԳԻԶԻ 71
ՄՈՒՐԱԶՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ ՌԱՇԻԴԻ 129
ՇԱԲՈՅԱՆ ԱՆԶՈՐ ԱԼԻԻ 77
ՇԱՄՈՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՎԱԶԻՐԻ 63
ՇԱՎԵՇՅԱՆ ՆՎԵՐ ՄԱՔՍԻՄԻ 96
ՉՈԼՈՅԱՆ ԱԼԻԿ ՄԱՄԻԿՈՆԻ 54
ՌԱԶԳՈԵՎ ՅՈՒՐԻ ՄԻՇԱՅԻ 76
ՍԱԴԵՅԱՆ ՄԻՐՈ ՌԱՇԻԴԻ 157
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 17 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Աշտարակ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 51-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱԳՅԱԶ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Ալագյազ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Արագածոտն մարզի Ալագյազ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 49-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Ալագյազ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԹԱՇՅԱՆ ՌՈՒՍԼԱՆ ԴԱՎԻԹԻ
ԿՈՏՈՅԱՆ ՌՈՍՏԱՄ ՄԻՐԱԼԻԻ
ՄԱԽՄՈՒԴՈՎ ՋԱՄԱԼ ՍԱՅԻԴԻ
ՄԱԽՄՈՒԴՈՎ ՌԵԶՈ ՍՈՒՐԻԿԻ
ՄՈՒՐԱԶՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ ՌԱՇԻԴԻ
ՇԱԲՈՅԱՆ ԱՆԶՈՐ ԱԼԻԻ
ՇԱՎԵՇՅԱՆ ՆՎԵՐ ՄԱՔՍԻՄԻ
ՌԱԶԳՈԵՎ ՅՈՒՐԻ ՄԻՇԱՅԻ
ՍԱԴԵՅԱՆ ՄԻՐՈ ՌԱՇԻԴԻ

Թիվ 17 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ