Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Կոտայք-Բյուրեղավան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՀԱԿՈԲ ԲԱԼԱՍՅԱՆ
ՀԱԿՈԲ ԲԱԼԱՍՅԱՆ
Հակոբ Բալասյանը ծնվել է 1959թ. սեպտեմբերի 20-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 8 773
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 8 773
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 4 267
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 9 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 600
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 4 267
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 4 267
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 600
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 4 733
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 278
ԲԱԼԱՍՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ՍՈՒՐԵՆԻ 3 235
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 739
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 28 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Նոր Հաճն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 38-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Կոտայք մարզի Բյուրեղավան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Կոտայք մարզի Բյուրեղավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 36-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Բյուրեղավան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԲԱԼԱՍՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ՍՈՒՐԵՆԻ

Թիվ 28 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ