Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Սյունիք-Կապան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՇՈՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԱՇՈՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Աշոտ Հայրապետյանը ծնվել է 1971թ. ապրիլի 10-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 35 024
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 35 024
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 18 713
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 37 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 5 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 18 698
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 10
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 18 708
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 5 190
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 18 389
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 071
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՇՈՏ ԳՐԻՇԱՅԻ 12 538
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 5 073
Անճշտությունների գումարային չափը 5
ԹԻՎ 35 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Կապան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 45-Ա
ՍՅՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Սյունիք մարզի Կապան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Սյունիք մարզի Կապան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 44-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Սյունիք մարզի Կապան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՇՈՏ ԳՐԻՇԱՅԻ

Թիվ 35 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ