Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Արագածոտն-Ծաղկահովիտ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՆՈՐԱԻՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՆՈՐԱԻՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Նորաին Հակոբյանը ծնվել է 1956թ. հունվարի 2-ին:
ԳՈՌ ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ
ԳՈՌ ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ
Գոռ Հունանյանը ծնվել է 1985թ. մայիսի 30-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 7 743
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 7 743
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 4 936
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 8 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 000
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 4 935
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 4 936
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 999
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 3 364
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 76
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՆՈՐԱԻՆ ՄԽԻԹԱՐԻ 2 467
ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ ԳՈՌ ՍԱՄՎԵԼԻ 2 366
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ ՎԱԶԳԵՆԻ 26
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 17 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Աշտարակ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 47-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Ծաղկահովիտ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Արագածոտն մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 46-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՆՈՐԱԻՆ ՄԽԻԹԱՐԻ

Թիվ 17 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ