Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Արագածոտն-Սուսեր ավագանու անդամի ընտրություններ

ՊԱՆԴՈՒԽՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՊԱՆԴՈՒԽՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Պանդուխտ Գրիգորյանը ծնվել է 1954 թ. սեպտեմբերի 1-ին:
ՀՐԱՅՐ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ՀՐԱՅՐ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
Հրայր Թովմասյանը ծնվել է 1990 թ. հունիսի 15-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 253
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 253
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 99
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 99
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 99
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 201
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՊԱՆԴՈՒԽՏ ԱԶԱՏԻ 15
ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ՀՐԱՅՐ ՀՐԱՆՏԻ 33
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԳՆԵԼ ՄԱՅԻՍԻ 20
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՏԱՐՈՆԻԿ ՍԱՐԳՍԻ 7
ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՄՈՒՐԱԴԻ 7
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ՎԱԼՈԴՅԱՅԻ 14
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 63-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՍՈՒՍԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Սուսեր համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Արագածոտն մարզի Սուսեր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 61-Ա որոշումը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի նիստում՝ ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 29.07.2011թ. թիվ 46-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով հավասար թվով առավելագույն կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացած ավագանու անդամի թեկնածուներ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՏԱՐՈՆԻԿ ՍԱՐԳՍԻ, ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՄՈՒՐԱԴԻ միջև անցկացված վիճակահանության արդյունքները.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Սուսեր համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՊԱՆԴՈՒԽՏ ԱԶԱՏԻ
ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ՀՐԱՅՐ ՀՐԱՆՏԻ
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԳՆԵԼ ՄԱՅԻՍԻ
ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՄՈՒՐԱԴԻ
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ՎԱԼՈԴՅԱՅԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ