Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Արագածոտն-Սասունիկ ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱՐՄԵՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Արմեն Ավետիսյանը ծնվել է 1980թ. մարտի 8-ին:
ԳԵՎՈՐԳ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԳԵՎՈՐԳ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Գևորգ Գևորգյանը ծնվել է 1987թ. հունվարի 1-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 522
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 522
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 389
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 389
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 389
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 2 211
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 8
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՊԱՎԵԼԻ 19
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՍԱՄՎԵԼԻ 43
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՆԱՏՈՅԻ 38
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՄՈՎՍԵՍ ԳԵՎՈՐԳԻ 13
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՀՈՒՆԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ 15
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՏՈՆԻԿ ՄԱՐՏԻԿԻ 140
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀԵՆՐԻԿ ՊԱՎԵԼԻ 38
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱԼԻԿ ԳԵՎՈՐԳԻ 41
ՔՈԼԱՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ՅՈՒՐԻԻ 34
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 17 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Աշտարակ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 56-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՍԱՍՈՒՆԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Սասունիկ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Արագածոտն մարզի Սասունիկ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 55-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Սասունիկ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՊԱՎԵԼԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՍԱՄՎԵԼԻ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՆԱՏՈՅԻ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՄՈՎՍԵՍ ԳԵՎՈՐԳԻ
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՀՈՒՆԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՏՈՆԻԿ ՄԱՐՏԻԿԻ
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀԵՆՐԻԿ ՊԱՎԵԼԻ
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱԼԻԿ ԳԵՎՈՐԳԻ
ՔՈԼԱՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ՅՈՒՐԻԻ

Թիվ 17 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ