Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Արագածոտն-Դդմասար ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱՐԿԱԴԻ ԻՍՄԱԻԼՅԱՆ
ԱՐԿԱԴԻ ԻՍՄԱԻԼՅԱՆ
Արկադի Իսմաիլյանը ծնվել է 1976 թ. փետրվարի 15-ին:
ՄԱՄԵ ՄԱՄՈՅԱՆ
ՄԱՄԵ ՄԱՄՈՅԱՆ
Մամե Մամոյանը ծնվել է 1981 թ. ապրիլի 20-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 130
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 130
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 35
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 35
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 35
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 165
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
ԻՍՄԱԻԼՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻ ՄԵԼԻԽԱՆԻ 0
ՄԱՄՈՅԱՆ ՄԱՄԵ ՄԱՄԵՅԻ 9
ՍԱԴՈՅԱՆ ՋԱՆԳԻՐ ՌՈՒԲԻԿԻ 6
ՕՍԵՅԱՆ ԺՈՐԱ ԱՍԿՈՅԻ 3
ՕՍԵՅԱՆ ՄԱՄԵ ՌԱՇԻՏԻ 11
ՕՍԵՅԱՆ ՏԻՏԱԼ ԺՈՐԱՅԻ 6
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 48-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԴԴՄԱՍԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Դդմասար համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Արագածոտն մարզի Դդմասար համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 47-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Դդմասար համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ՄԱՄՈՅԱՆ ՄԱՄԵ ՄԱՄԵՅԻ
ՍԱԴՈՅԱՆ ՋԱՆԳԻՐ ՌՈՒԲԻԿԻ
ՕՍԵՅԱՆ ԺՈՐԱ ԱՍԿՈՅԻ
ՕՍԵՅԱՆ ՄԱՄԵ ՌԱՇԻՏԻ
ՕՍԵՅԱՆ ՏԻՏԱԼ ԺՈՐԱՅԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ