Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Արագածոտն-Լեռնարոտ ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱՐԱՄ ԱԶԱՏՅԱՆ
ԱՐԱՄ ԱԶԱՏՅԱՆ
Արամ Ազատյանը ծնվել է 1988 թ. ապրիլի 4-ին:
ԷԴԳԱՐ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ԷԴԳԱՐ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Էդգար Բաղդասարյանը ծնվել է 1995 թ. մարտի 10-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 244
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 244
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 81
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 81
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 81
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 219
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
ԱԶԱՏՅԱՆ ԱՐԱՄ ԱՐՄԵՆԻ 10
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԷԴԳԱՐ ՄՆԱՑԱԿԱՆԻ 3
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՍԱՖԱՐԻ 25
ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ԱԴԱՄԻ 18
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԳԱՌՆԻԿ ԱՆԴՈԿԻ 14
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՏՈՆԱԿԱՆ ԱՐԱՅԻԿԻ 11
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 50-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՐՈՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Լեռնարոտ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Արագածոտն մարզի Լեռնարոտ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 49-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Լեռնարոտ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԶԱՏՅԱՆ ԱՐԱՄ ԱՐՄԵՆԻ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՍԱՖԱՐԻ
ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ԱԴԱՄԻ
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԳԱՌՆԻԿ ԱՆԴՈԿԻ
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՏՈՆԱԿԱՆ ԱՐԱՅԻԿԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ