Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Արագածոտն-Կաթնաղբյուր ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱՐՄԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Արմեն Աբրահամյանը ծնվել է 1976 թ. մարտի 28-ին:
ԴԵՐԵՆԻԿ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ԴԵՐԵՆԻԿ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Դերենիկ Բաղդասարյանը ծնվել է 1979 թ. դեկտեմբերի 27-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 096
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 096
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 299
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 299
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 299
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 801
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍԻ 59
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԴԵՐԵՆԻԿ ՍԱՐԳՍԻ 30
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ԼՅՈՎԱՅԻ 29
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄ ԹՈՐԳՈՄԻ 32
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՂՈՒԿԱՍ ՄԻՔԱՅԵԼԻ 31
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՖԵԼԻՔՍ ՌԱԶՄԻԿԻ 24
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԺԻՐԱՅՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ 25
ՏՈՆՈՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ՅՈՒՐԻԿԻ 68
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 52-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Կաթնաղբյուր համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Արագածոտն մարզի Կաթնաղբյուր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 51-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Կաթնաղբյուր համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍԻ
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԴԵՐԵՆԻԿ ՍԱՐԳՍԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ԼՅՈՎԱՅԻ
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄ ԹՈՐԳՈՄԻ
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՂՈՒԿԱՍ ՄԻՔԱՅԵԼԻ
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԺԻՐԱՅՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ
ՏՈՆՈՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ՅՈՒՐԻԿԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ