Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Արագածոտն-Կանչ ավագանու անդամի ընտրություններ

ՈՒՍՈՒԲ ԱԼՈՅԱՆ
ՈՒՍՈՒԲ ԱԼՈՅԱՆ
Ուսուբ Ալոյանը ծնվել է 1963 թ. սեպտեմբերի 29-ին:
ԹԱՄՐ ԹԱՄՐՅԱՆ
ԹԱՄՐ ԹԱՄՐՅԱՆ
Թամրյան Թամրը ծնվել է 1983 թ. հունվարի 10-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 139
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 139
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 40
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 40
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 40
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 160
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
ԱԼՈՅԱՆ ՈՒՍՈՒԲ ՂԱԴՐԻ 9
ԹԱՄՐՅԱՆ ԹԱՄՐ ՄԱՅԻՍԻ 8
ԹԱՄՐՅԱՆ ՋԱՍՄ ՖԱՅԱԴԻ 5
ԽԴՐՅԱՆ ԲԱԶԻԴ ՄՐԱԶԻ 2
ՀԱՋՈՅԱՆ ՖԵՐԻԿ ՄԱՄԵՅԻ 7
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԻ 9
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 54-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԿԱՆՉ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Կանչ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Արագածոտն մարզի Կանչ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 53-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Կանչ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԼՈՅԱՆ ՈՒՍՈՒԲ ՂԱԴՐԻ
ԹԱՄՐՅԱՆ ԹԱՄՐ ՄԱՅԻՍԻ
ԹԱՄՐՅԱՆ ՋԱՍՄ ՖԱՅԱԴԻ
ՀԱՋՈՅԱՆ ՖԵՐԻԿ ՄԱՄԵՅԻ
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ