Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Արագածոտն-Նոր Ամանոս ավագանու անդամի ընտրություններ

ԳԵՂԱՄ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԳԵՂԱՄ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Գեղամ Ավետիսյանը ծնվել է 1959 թ. նոյեմբերի 16-ին:
ԳԱԳԻԿ ԱՎՈՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ԱՎՈՅԱՆ
Գագիկ Ավոյանը ծնվել է 1963 թ. օգոստոսի 6-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 578
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 578
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 175
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 175
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 175
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 425
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԳԵՂԱՄ ԼԻՊԱՐԻՏԻ 43
ԱՎՈՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԺՈՐԺԻԿԻ 30
ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ ԶՈՐԻԿ ՄԱՐԶՊԵՏԻ 39
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՀԱՐՈՆ ԿԱՄՈՅԻ 23
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՎԱՐԱԶԴԱՏ ՄԵԼԻՔԻ 18
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ՍՐԱՊԻՈՆԻ 19
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 56-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Նոր Ամանոս համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Արագածոտն մարզի Նոր Ամանոս համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 55-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Նոր Ամանոս համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԳԵՂԱՄ ԼԻՊԱՐԻՏԻ
ԱՎՈՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԺՈՐԺԻԿԻ
ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ ԶՈՐԻԿ ՄԱՐԶՊԵՏԻ
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՀԱՐՈՆ ԿԱՄՈՅԻ
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ՍՐԱՊԻՈՆԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ