Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Արագածոտն-Ոսկեվազ ավագանու անդամի ընտրություններ

ՕՆԻԿ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՕՆԻԿ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Օնիկ Ասատրյանը ծնվել է 1991 թ. մայիսի 19-ին:
ԳՈՌ ԱՐՇԱԿՅԱՆ
ԳՈՌ ԱՐՇԱԿՅԱՆ
Գոռ Արշակյանը ծնվել է 1986 թ. մարտի 11-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 392
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 392
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 599
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 3 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 599
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 599
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 2 901
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
ԱՍԱՏՐՅԱՆ ՕՆԻԿ ՍՈՍԻ 190
ԱՐՇԱԿՅԱՆ ԳՈՌ ՄՆԱՑԱԿԱՆԻ 10
ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՄՀԵՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ 134
ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ ԱՇՈՏԻ 37
ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՍՈՒՐԵՆԻ 24
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՎԱՐԴԻ 79
ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ ԼԱՎՐԵՆՏԻ 21
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՏԱՐՈՆ ՍԱՇԻԿԻ 17
ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԱՐԱ ԱՐՏԱՎԱԶԴԻ 87
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 58-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՈՍԿԵՎԱԶ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Ոսկեվազ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Արագածոտն մարզի Ոսկեվազ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 57-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Ոսկեվազ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՍԱՏՐՅԱՆ ՕՆԻԿ ՍՈՍԻ
ԱՐՇԱԿՅԱՆ ԳՈՌ ՄՆԱՑԱԿԱՆԻ
ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՄՀԵՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ
ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ ԱՇՈՏԻ
ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՍՈՒՐԵՆԻ
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՎԱՐԴԻ
ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ ԼԱՎՐԵՆՏԻ
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՏԱՐՈՆ ՍԱՇԻԿԻ
ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԱՐԱ ԱՐՏԱՎԱԶԴԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ