Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Արագածոտն-Պարտիզակ ավագանու անդամի ընտրություններ

ՎԱՆՈՒՇ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՎԱՆՈՒՇ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Վանուշ Ասատրյանը ծնվել է 1992 թ. օգոստոսի 14-ին:
ԱՐՄԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Արմեն Գրիգորյանը ծնվել է 1984 թ. դեկտեմբերի 2-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 267
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 267
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 171
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 171
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 171
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 129
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1
ԱՍԱՏՐՅԱՆ ՎԱՆՈՒՇ ՎԱՀԱԳՆԻ 30
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԱԲԳԱՐԻ 21
ՀԵՐԲՈՅԱՆ ՍԵՐՈԲ ԽՈՐԵՆԻ 21
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱՐԱՄ ՆՈՐԻԿԻ 34
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԳԵՂԱՄ ՎԱՉԱԳԱՆԻ 37
ՏԵՐՈՅԱՆ ԼՅՈՒԴՎԻԿ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ 27
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 60-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՏԻԶԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Պարտիզակ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Արագածոտն մարզի Պարտիզակ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 59-Ա որոշումը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի նիստում՝ ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 29.07.2011թ. թիվ 46-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով հավասար թվով առավելագույն կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացած ավագանու անդամի թեկնածուներ ՀԵՐԲՈՅԱՆ ՍԵՐՈԲ ԽՈՐԵՆԻ,ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԱԲԳԱՐԻ միջև անցկացված վիճակահանության արդյունքները.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Պարտիզակ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՍԱՏՐՅԱՆ ՎԱՆՈՒՇ ՎԱՀԱԳՆԻ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԱԲԳԱՐԻ
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱՐԱՄ ՆՈՐԻԿԻ
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԳԵՂԱՄ ՎԱՉԱԳԱՆԻ
ՏԵՐՈՅԱՆ ԼՅՈՒԴՎԻԿ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ