Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Սյունիք-Սիսիան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԿԱՐԵՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
ԿԱՐԵՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
Կարեն Համբարձումյանը ծնվել է 1982թ. նոյեմբերի 16-ին
ԱՐԹՈՒՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԱՐԹՈՒՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Արթուր Սարգսյանը ծնվել է 1978թ. ապրիլի 28-ին
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 23 213
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 23 213
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 12 637
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 25 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 700
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 12 633
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 12 633
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 700
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 12 566
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 253
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ 1 922
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԼԱՎՐԵՆՏԻ 10 457
Անճշտությունների գումարային չափը 9
ԹԻՎ 34 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Գորիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 20-Ա
ՍՅՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՍԻՍԻԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 34 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Սյունիք մարզի Սիսիան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 34 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Սյունիք մարզի Սիսիան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 19-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 34 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Սյունիք մարզի Սիսիան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԼԱՎՐԵՆՏԻ

Թիվ 34 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ