Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Սյունիք-Քաջարան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՄԱՆՎԵԼ ՓԱՐԱՄԱԶՅԱՆ
ՄԱՆՎԵԼ ՓԱՐԱՄԱԶՅԱՆ
Մանվել Փարամազյանը ծնվել է 1977թ. մարտի 31-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 6 245
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 6 245
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 4 381
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 6 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 800
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 4 381
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 4 381
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 800
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 2 319
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 53
ՓԱՐԱՄԱԶՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼ ՎՐԵԺԻԿԻ 4 232
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 96
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 35 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Կապան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 48-Ա
ՍՅՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Սյունիք մարզի Քաջարան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Սյունիք մարզի Քաջարան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 47-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Սյունիք մարզի Քաջարան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՓԱՐԱՄԱԶՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼ ՎՐԵԺԻԿԻ

Թիվ 35 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ