Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Սյունիք-Քաջարան ավագանու անդամի ընտրություններ

ՄԵՐՈՒԺԱՆ ԱԹԱՅԱՆ
ՄԵՐՈՒԺԱՆ ԱԹԱՅԱՆ
Մերուժան Աթայանը ծնվել է 1956թ. նոյեմբերի 20-ին:
ԱՐՄԵՆ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ
Արմեն Ադրեասյանը ծնվել է 1972թ. օգոստոսի 8-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 6 245
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 6 245
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 4 381
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 6 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 800
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 4 381
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 4 381
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 800
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 2 319
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 40
ԱԹԱՅԱՆ ՄԵՐՈՒԺԱՆ ԼԵՆԴՐՈՇԻ 368
ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՌՈԲԵՐՏԻ 1 030
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՄԻՀՐԱՆ ԶՈՀՐԱՊԻ 40
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՍԱՍՈՒՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ 418
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՄԱՐԻՆԱ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ 76
ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ՀՈՎՆԱՆԻ 339
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՄԻՍԱԿԻ 153
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ 518
ՄԱԿԻՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ 84
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍՏԵՓԱՆԻ 639
ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ ԷՐԻԿ ԱՐՄԵՆԻ 361
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԴԵՐԵՆԻԿ ՍԵՅՐԱՆԻ 315
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 35 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Կապան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 49-Ա
ՍՅՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Սյունիք մարզի Քաջարան համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Սյունիք մարզի Քաջարան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 47-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Սյունիք մարզի Քաջարան համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԹԱՅԱՆ ՄԵՐՈՒԺԱՆ ԼԵՆԴՐՈՇԻ
ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՌՈԲԵՐՏԻ
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՍԱՍՈՒՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՄԱՐԻՆԱ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ
ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ՀՈՎՆԱՆԻ
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՄԻՍԱԿԻ
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ
ՄԱԿԻՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍՏԵՓԱՆԻ
ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ ԷՐԻԿ ԱՐՄԵՆԻ
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԴԵՐԵՆԻԿ ՍԵՅՐԱՆԻ

Թիվ 35 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ