Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Կոտայք-Չարենցավան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՀԱԿՈԲ ՇԱՀԳԱԼԴՅԱՆ
ՀԱԿՈԲ ՇԱՀԳԱԼԴՅԱՆ
Հակոբ Շահգալդյանը ծնվել է 1974թ. հունվարի 1-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 29 833
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 29 833
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 14 343
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 30 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 900
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 14 339
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 3
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 14 342
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 897
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 16 358
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 482
ՇԱՀԳԱԼԴՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ԿԱՎԱԼԵՆԿՈՅԻ 12 443
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 1 417
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 27 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Եղվարդ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 29-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 27 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Կոտայք մարզի Չարենցավան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 27 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Կոտայք մարզի Չարենցավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 28-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 27 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Չարենցավան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՇԱՀԳԱԼԴՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ԿԱՎԱԼԵՆԿՈՅԻ

Թիվ 27 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ