Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Կոտայք-Եղվարդ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՆՈՐԱՅՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՆՈՐԱՅՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Նորայր Սարգսյանը ծնվել է 1960թ. հունվարի 6-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 19 090
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 19 090
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 9 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 19 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 300
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 9 396
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 4
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 9 400
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 296
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 10 301
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 288
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ԽԱՉԻԿԻ 8 339
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 775
Անճշտությունների գումարային չափը 3
ԹԻՎ 27 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Եղվարդ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 26-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ԵՂՎԱՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 27 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Կոտայք մարզի Եղվարդ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 27 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Կոտայք մարզի Եղվարդ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 25-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 27 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Եղվարդ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ԽԱՉԻԿԻ

Թիվ 27 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ