Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Կոտայք-Եղվարդ ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱՇՈՏ ԱԶԻԶՅԱՆ
ԱՇՈՏ ԱԶԻԶՅԱՆ
Աշոտ Ազիզյանը ծնվել է 1971թ. դեկտեմբերի 9-ին:
ՆԱՐԵԿ ԱՆՏՈՆՅԱՆ
ՆԱՐԵԿ ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Նարեկ Անտոնյանը ծնվել է 1987թ. հոկտեմբերի 16-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 19 090
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 19 090
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 9 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 19 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 300
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 9 396
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 4
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 9 400
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 296
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 10 301
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 131
ԱԶԻԶՅԱՆ ԱՇՈՏ ՌԱՖԻԿԻ 346
ԱՆՏՈՆՅԱՆ ՆԱՐԵԿ ՍԱՄՎԵԼԻ 289
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԹՈՌՆԻԿ ՄԱՐԳԱՐԻ 97
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՍԵՐԺԻԿ ԶԱՔԱՐԻ 443
ԲԱԲԱՅԱՆ ՎԱՂԻՆԱԿ ՍԱՄՎԵԼԻ 299
ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԱՐՇԱԿ ԱՐԳԱՄԻ 399
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԼԱՎՐԵՆՏԻ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ 543
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ 250
ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ԶԱՎԵՆ ԳԱԳԻԿԻ 292
ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ ՌԱՖԻԿ ՄՀԵՐԻ 446
ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ՍՐԱՊ ՇԱՀԵՆԻ 385
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԷԴԳԱՐ ԱՐՄԵՆԻ 459
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԱՇՈՏԻ 428
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԳՈՌ ՎԱՉԱԳԱՆԻ 449
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՐԳՍԻ 420
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ 327
ՄԵՋԼՈՒՄՅԱՆ ՇԱՀԵՆ ՀԱՄԼԵՏԻ 162
ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՅԻՍԻ 236
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ ՎԱԶԳԵՆԻ 282
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՅՈՒՐԻԿԻ 539
ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ ՆԱՐԵԿ ՎԱՐԴԱՆԻ 292
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՇԱԿԻ 153
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ԵՂԻԱԶԱՐԻ 267
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐԱՄ ԱՐՄԵՆԻ 322
ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ ԻՍԱՀԱԿ ԿԱՄՈՅԻ 286
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՊԵՏՐՈՍ ԼԵՎԻԿԻ 518
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՌՈՒԲԻԿԻ 338
Անճշտությունների գումարային չափը 2
ԹԻՎ 27 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Եղվարդ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 27-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ԵՂՎԱՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 27 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Կոտայք մարզի Եղվարդ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 27 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Կոտայք մարզի Եղվարդ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 25-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 27 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Եղվարդ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԶԻԶՅԱՆ ԱՇՈՏ ՌԱՖԻԿԻ
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՍԵՐԺԻԿ ԶԱՔԱՐԻ
ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԱՐՇԱԿ ԱՐԳԱՄԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԼԱՎՐԵՆՏԻ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ
ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ ՌԱՖԻԿ ՄՀԵՐԻ
ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ՍՐԱՊ ՇԱՀԵՆԻ
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԷԴԳԱՐ ԱՐՄԵՆԻ
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԱՇՈՏԻ
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԳՈՌ ՎԱՉԱԳԱՆԻ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՐԳՍԻ
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՅՈՒՐԻԿԻ
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐԱՄ ԱՐՄԵՆԻ
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՊԵՏՐՈՍ ԼԵՎԻԿԻ
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՌՈՒԲԻԿԻ

Թիվ 27 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ