Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Կոտայք-Ջրվեժ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ռոբերտ Պետրոսյանը ծնվել է 1956թ. փետրվարի 16-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 8 125
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 8 125
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 3 174
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 8 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 500
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 174
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 174
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 500
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 5 126
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 99
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ՎԻԳԵՆԻ 2 842
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 233
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 29 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Աբովյան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 29-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Կոտայք մարզի Ջրվեժ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Կոտայք մարզի Ջրվեժ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 28-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Ջրվեժ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ՎԻԳԵՆԻ

Թիվ 29 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ