Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Կոտայք-Ջրվեժ ավագանու անդամի ընտրություններ

ԳԱՍՊԱՐ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ԳԱՍՊԱՐ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Գասպար Բաղդասարյանը ծնվել է 1989թ. մայիսի 31-ին:
ԱՐԿԱԴԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԱՐԿԱԴԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Արկադի Գևորգյանը ծնվել է 1979թ. հուլիսի 12-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 8 125
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 8 125
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 3 174
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 8 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 500
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 174
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 174
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 500
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 5 126
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 51
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԳԱՍՊԱՐ ՍԱՄՎԵԼԻ 151
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻ ԴԵՐԵՆԻԿԻ 229
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳՐԻՇԱ ԺՈՐԱՅԻ 468
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՀՈՒՍԻԿ ՊԱԼՅԱՅԻ 157
ԴԱՆՂՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՍԱՍՈՒՆԻ 149
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՎԱՀՈՒՆՈՒ 121
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԷԼԼԱ ՍՄԲԱՏԻ 223
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂ ԿՆՅԱԶԻ 140
ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ ՆՎԵՐ ԲԱԼԱԲԵԿԻ 314
ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ՍԵՎԱՆԻ 257
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ԷԴԻԿԻ 271
ՍԱՄՍՈՆՅԱՆ ԶՀԱՐ ԱՀՄԱԴԻ 225
ՍԱՆԹՐՈՍՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ԱՇՈՏԻ 205
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՍԵՐԳԵՅԻ 212
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 29 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Աբովյան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 30-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Կոտայք մարզի Ջրվեժ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Կոտայք մարզի Ջրվեժ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 28-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Ջրվեժ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԳԱՍՊԱՐ ՍԱՄՎԵԼԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻ ԴԵՐԵՆԻԿԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳՐԻՇԱ ԺՈՐԱՅԻ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՀՈՒՍԻԿ ՊԱԼՅԱՅԻ
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԷԼԼԱ ՍՄԲԱՏԻ
ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ ՆՎԵՐ ԲԱԼԱԲԵԿԻ
ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ՍԵՎԱՆԻ
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ԷԴԻԿԻ
ՍԱՄՍՈՆՅԱՆ ԶՀԱՐ ԱՀՄԱԴԻ
ՍԱՆԹՐՈՍՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ԱՇՈՏԻ
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՍԵՐԳԵՅԻ

Թիվ 29 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ