Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Կոտայք-Ակունք համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՀՈՒՆԱՆ ՌՈՒԲԵՆՅԱՆ
ՀՈՒՆԱՆ ՌՈՒԲԵՆՅԱՆ
Հունան Ռուբենյանը ծնվել է 1961թ. հունվարի 5-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 7 064
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 7 064
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 3 674
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 7 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 800
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 674
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 674
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 800
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 3 925
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 66
ՌՈՒԲԵՆՅԱՆ ՀՈՒՆԱՆ ՊԱՏՎԱԿԱՆԻ 3 397
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 211
Անճշտությունների գումարային չափը 1
ԹԻՎ 28 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Նոր Հաճն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 35-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Կոտայք մարզի Ակունք համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Կոտայք մարզի Ակունք համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 33-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Ակունք համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՌՈՒԲԵՆՅԱՆ ՀՈՒՆԱՆ ՊԱՏՎԱԿԱՆԻ

Թիվ 28 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ