Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Կոտայք-Մեղրաձոր համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԿԱՌԼԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԿԱՌԼԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Կառլեն Հովհաննիսյանը ծնվել է 1948թ. փետրվարի 17-ին:
ՍԱՄՎԵԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՍԱՄՎԵԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Սամվել Մկրտչյանը ծնվել է 1965թ. օգոստոսի 25-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 4 345
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 4 345
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 2 592
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 4 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 600
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 592
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 592
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 600
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 2 007
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 84
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԿԱՌԼԵՆ ԱԹԱԲԵԿԻ 1 876
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԴԵՐԵՆԻԿԻ 628
Անճշտությունների գումարային չափը 1
ԹԻՎ 26 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Հրազդան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 17-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 26 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Կոտայք մարզի Մեղրաձոր համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 26 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Կոտայք մարզի Մեղրաձոր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 16-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 26 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Մեղրաձոր համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԿԱՌԼԵՆ ԱԹԱԲԵԿԻ

Թիվ 26 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ