Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Լոռի-Ստեփանավան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՄԻՔԱՅԵԼ ՂԱՐԱՔԵՇԻՇՅԱՆ
ՄԻՔԱՅԵԼ ՂԱՐԱՔԵՇԻՇՅԱՆ
Միքայել Մինասի Ղարաքեշիշյանը ծնվել է 1959թ. հուլիսի 23-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 15 162
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 15 162
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 5 273
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 15 800
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 300
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 5 269
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 4
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 5 273
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 296
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 10 527
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 133
ՂԱՐԱՔԵՇԻՇՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԻՆԱՍԻ 5 028
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 112
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 25 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Տաշիր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 72-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 25 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Լոռի մարզի Ստեփանավան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 25 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Լոռի մարզի Ստեփանավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 71-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 25 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Ստեփանավան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՂԱՐԱՔԵՇԻՇՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԻՆԱՍԻ

Թիվ 25 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ