Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Լոռի-Տաշիր համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԷԴԳԱՐ ԱՐՇԱԿՅԱՆ
ԷԴԳԱՐ ԱՐՇԱԿՅԱՆ
Էդգար Էդիկի Արշակյանը ծնվել է 1981թ. սեպտեմբերի 22-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 12 160
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 12 160
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 4 588
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 12 900
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 400
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 4 588
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 4 588
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 400
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 8 312
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 49
ԱՐՇԱԿՅԱՆ ԷԴԳԱՐ ԷԴԻԿԻ 4 484
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 55
Անճշտությունների գումարային չափը 1
ԹԻՎ 25 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Տաշիր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 75-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 25 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Լոռի մարզի Տաշիր համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 25 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Լոռի մարզի Տաշիր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 74-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 25 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Տաշիր համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԱՐՇԱԿՅԱՆ ԷԴԳԱՐ ԷԴԻԿԻ

Թիվ 25 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ