Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Լոռի-Ախթալա համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐԿԱԴԻ ԹԱՄԱԶՅԱՆ
ԱՐԿԱԴԻ ԹԱՄԱԶՅԱՆ
Արկադի Թամազյանը ծնվել է 1978թ. ապրիլի 1-ին:
ՍՈՒՐԵՆ ԹԱՄԱԶՅԱՆ
ՍՈՒՐԵՆ ԹԱՄԱԶՅԱՆ
Սուրեն Թամազյանը ծնվել է 1957թ. մարտի 17-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 5 345
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 5 345
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 3 284
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 5 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 800
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 283
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 284
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 799
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 2 415
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 73
ԹԱՄԱԶՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻ ՍԱՄՎԵԼԻ 1 550
ԹԱՄԱԶՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ ԱՇՈՏԻ 287
ԽԱՉԻԿՅԱՆ ՀԱՅԿԱԶ ՅՈՒՐԻԿԻ 1 374
Անճշտությունների գումարային չափը 1
ԹԻՎ 24 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Վանաձոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 42-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ԱԽԹԱԼԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Լոռի մարզի Ախթալա համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Լոռի մարզի Ախթալա համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 41-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Ախթալա համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԹԱՄԱԶՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻ ՍԱՄՎԵԼԻ

Թիվ 24 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ