Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Լոռի-Մեծավան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԼԵՎՈՆ ԴԻԼԲԱՐՅԱՆ
ԼԵՎՈՆ ԴԻԼԲԱՐՅԱՆ
Լևոն Սարիբեկի Դիլբարյանը ծնվել է 1962թ. հունվարի 3-ին:
ԱՐՄԱՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ԱՐՄԱՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Արման Աբրահամի Վարդանյանը ծնվել է 1981թ. օգոստոսի 3-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 5 181
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 5 181
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 2 356
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 5 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 600
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 355
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 356
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 599
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 3 146
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 68
ԴԻԼԲԱՐՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՍԱՐԻԲԵԿԻ 586
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԱԲՐԱՀԱՄԻ 620
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՍԵՐՅՈԺԱ ՄԻՇԱՅԻ 1 072
Անճշտությունների գումարային չափը 2
ԹԻՎ 25 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Տաշիր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 66-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 25 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Լոռի մարզի Մեծավան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 25 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Լոռի մարզի Մեծավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 65-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 25 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Մեծավան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՍԵՐՅՈԺԱ ՄԻՇԱՅԻ

Թիվ 25 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ