Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Լոռի-Շնող համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԼԵՎՈՆ ՀՈԲՈՍՅԱՆ
ԼԵՎՈՆ ՀՈԲՈՍՅԱՆ
Լևոն Հոբոսյանը ծնվել է 1958թ. մայիսի 7-ին:
ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ
ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ
Դավիթ Ղումաշյանը ծնվել է 1979թ. հունիսի 28-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 161
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 161
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 2 350
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 3 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 400
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 352
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 353
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 399
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 947
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 46
ՀՈԲՈՍՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՄԻՇԱՅԻ 748
ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ԳԵՂԱՄԻ 1 558
Անճշտությունների գումարային չափը 2
ԹԻՎ 24 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Վանաձոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 45-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՇՆՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Լոռի մարզի Շնող համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Լոռի մարզի Շնող համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 44-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Շնող համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ԳԵՂԱՄԻ

Թիվ 24 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ