Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Վայոց ձոր-Արենի համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՐԱՖՖԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՐԱՖՖԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Րաֆֆի Խաչատրյանը ծնվել է 1985թ. ապրիլի 18-ին:
ՀՈՒՍԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ՀՈՒՍԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Հուսիկ Սահակյանը ծնվել է 1966թ.ապրիլի 28-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 8 821
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 8 821
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 6 338
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 9 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 900
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 6 335
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 3
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 6 338
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 897
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 2 863
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 73
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՐԱՖՖԻ ԿԱՄՈՅԻ 1 175
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՀՈՒՍԻԿ ՕՆԻԿԻ 3 123
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ ՀԱՄԼԻԿԻ 1 967
Անճշտությունների գումարային չափը 1
ԹԻՎ 36 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Եղեգնաձոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 38-Ա
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 36 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Վայոց ձոր մարզի Արենի համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 36 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Վայոց ձոր մարզի Արենի համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 34-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 36 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Վայոց ձոր մարզի Արենի համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՀՈՒՍԻԿ ՕՆԻԿԻ

Թիվ 36 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ