Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Գեղարքունիք-Նորաշեն ավագանու անդամի ընտրություններ

ՊԱՊԻՆ ԱՎԱԳՅԱՆ
ՊԱՊԻՆ ԱՎԱԳՅԱՆ
Պապին Ավագյանը ծնվել է 1980թ. մայիսի 15-ին:
ԱՅՎԱԶ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԱՅՎԱԶ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Այվազ Գրիգորյանը ծնվել է 1984թ. հունիսի 1-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 339
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 339
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 173
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 173
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 173
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 227
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
ԱՎԱԳՅԱՆ ՊԱՊԻՆ ԳԱՌՆԻԿԻ 34
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՅՎԱԶ ԳԱՐՈՒՇԻ 31
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԽԱՉԻԿ ՅՈՒՐԻԿԻ 24
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՌՈԼԱՆԴ ԳՈՒՐԳԵՆԻ 33
ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻ ԱՐԱՄԻԿԻ 51
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 19 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Գավառ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 36-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Նորաշեն համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Գեղարքունիք մարզի Նորաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 35-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Նորաշեն համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՎԱԳՅԱՆ ՊԱՊԻՆ ԳԱՌՆԻԿԻ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՅՎԱԶ ԳԱՐՈՒՇԻ
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԽԱՉԻԿ ՅՈՒՐԻԿԻ
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՌՈԼԱՆԴ ԳՈՒՐԳԵՆԻ
ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻ ԱՐԱՄԻԿԻ

Թիվ 19 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ