Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Գեղարքունիք-Չկալովկա ավագանու անդամի ընտրություններ

ԿՈՐՅՈՒՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԿՈՐՅՈՒՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Կորյուն Կարապետյանը ծնվել է 1987թ. սեպտեմբերի 18-ին:
ՅՈՒՐԻԿ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՅՈՒՐԻԿ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Յուրիկ Հայրապետյանը ծնվել է 1983թ. հոկտեմբերի 23-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 409
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 409
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 169
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 169
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 169
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 331
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ ՌՈԲԵՐՏԻ 48
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՅՈՒՐԻԿ ՌՈՒԲԻԿԻ 20
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԽԱՉԻԿԻ 14
ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՍԵՅՐԱՆԻ 45
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՌԱՖԱՅԵԼ ՀՐԱՉԻԿԻ 42
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 19 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Գավառ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 34-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՉԿԱԼՈՎԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Չկալովկա համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Գեղարքունիք մարզի Չկալովկա համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 33-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Չկալովկա համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ ՌՈԲԵՐՏԻ
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՅՈՒՐԻԿ ՌՈՒԲԻԿԻ
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԽԱՉԻԿԻ
ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՍԵՅՐԱՆԻ
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՌԱՖԱՅԵԼ ՀՐԱՉԻԿԻ

Թիվ 19 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ