Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Գեղարքունիք-Սարուխան ավագանու անդամի ընտրություններ

ՀԱՐՈՒԹ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՀԱՐՈՒԹ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Հարութ Ավետիսյանը ծնվել է 1961թ. հունվարի 2-ին:
ՍԱՐԻԲԵԿ ԱՐԶՈՒՆՅԱՆ
ՍԱՐԻԲԵԿ ԱՐԶՈՒՆՅԱՆ
Սարիբեկ Արզունյանը ծնվել է1997թ. հունիսի 20-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 5 892
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 5 892
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 201
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 6 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 300
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 201
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 201
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 300
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 4 799
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 18
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹ ՄԱՔՍԻՄԻ 51
ԱՐԶՈՒՆՅԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿ ՄԵՐՈՒԺԱՆԻ 52
ԳՈՔՈՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ ԱՐԱՅԻԿԻ 229
ԴԵՂՈՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԳԻԿԻ 99
ԶԱՔՈՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՀԱՄԼԵՏԻ 72
ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ՌԱՖԻԿԻ 69
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՀԱՅԿ ԱՎԵՏԻՔԻ 117
ՄՈՒԴՈՅԱՆ ՀԱՅԿ ԵՐՎԱՆԴԻ 110
ՆԱԶԵՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆ ՍՏՅՈՊԱՅԻ 156
ՇԱՀԻՆՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ ԱԲԵԼԻ 103
ՇԱՀԻՆՅԱՆ ՍՈԽԱԿ ԱՎԵՏԻՔԻ 125
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 19 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Գավառ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 32-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐՈՒԽԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Սարուխան համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Գեղարքունիք մարզի Սարուխան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 31-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Սարուխան համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹ ՄԱՔՍԻՄԻ
ԱՐԶՈՒՆՅԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿ ՄԵՐՈՒԺԱՆԻ
ԳՈՔՈՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ ԱՐԱՅԻԿԻ
ԴԵՂՈՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԳԻԿԻ
ԶԱՔՈՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՀԱՄԼԵՏԻ
ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ՌԱՖԻԿԻ
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՀԱՅԿ ԱՎԵՏԻՔԻ
ՄՈՒԴՈՅԱՆ ՀԱՅԿ ԵՐՎԱՆԴԻ
ՆԱԶԵՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆ ՍՏՅՈՊԱՅԻ
ՇԱՀԻՆՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ ԱԲԵԼԻ
ՇԱՀԻՆՅԱՆ ՍՈԽԱԿ ԱՎԵՏԻՔԻ

Թիվ 19 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ