Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Շիրակ-Ախուրյան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԼԵՎՈՆ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
ԼԵՎՈՆ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
Լևոն Գեղամյանը ծնվել է 1977թ. հուլիսի 25-ին:
ԱՐԾՐՈՒՆԻ ԻԳԻԹՅԱՆ
ԱՐԾՐՈՒՆԻ ԻԳԻԹՅԱՆ
Արծրունի Իգիթյանը ծնվել է 1958թ. հունվարի 10-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 13 379
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 13 379
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 6 887
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 14 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 6 887
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 6 887
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 7 213
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 111
ԳԵՂԱՄՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ԳԵՂԱՄԻ 880
ԻԳԻԹՅԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ ՆԵՐՍԵՍԻ 2 393
ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ ԳԵՐԱՍԻՄ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ 615
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՎԱՆԻԿ ԹԱԹՈՒԼԻ 406
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ ՍԱՄՎԵԼԻ 966
ՍԵՐԳՈՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՍԵՐԳՈՅԻ 1 512
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 32 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Գյումրի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 57-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 32 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Շիրակ մարզի Ախուրյան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 32 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Շիրակ մարզի Ախուրյան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 56-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 32 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Ախուրյան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԻԳԻԹՅԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ ՆԵՐՍԵՍԻ

Թիվ 32 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ