Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Կոտայք-Հացավան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՇԱՎԱՐՇ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՇԱՎԱՐՇ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Շավարշ Սարգսյանը ծնվել է 1964թ. հունվարի 12-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 456
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 456
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 174
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 174
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 174
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 326
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՇԱՎԱՐՇ ԱԶԱՏԻ 169
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 3
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 29 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
ք. Աբովյան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 7-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ՀԱՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Կոտայք մարզի Հացավան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Կոտայք մարզի Հացավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 6-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Հացավան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՇԱՎԱՐՇ ԱԶԱՏԻ

Թիվ 29 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ