Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արմավիր-Ծաղկալանջ ավագանու անդամի ընտրություններ

ՌԱԶՄԻԿ ԵՐՎԱՆԴՅԱՆ
ՌԱԶՄԻԿ ԵՐՎԱՆԴՅԱՆ
Ռազմիկ Երվանդյանը ծնվել է 1987թ նոյեմբերի 18-ին:
ՎԱՂԻՆԱԿ ԶԱՔԱՐՅԱՆ
ՎԱՂԻՆԱԿ ԶԱՔԱՐՅԱՆ
Վաղինակ Զաքարյանը ծնվել է 1983թ հուլիսի 10-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 160
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 160
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 332
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 332
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 332
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 868
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 17
ԵՐՎԱՆԴՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ ԵՐՎԱՆԴԻ 19
ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՎԱՂԻՆԱԿ ՍԻՐԵԿԱՆԻ 18
ԹՈՐՈՍՅԱՆ ՆՎԵՐ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ 67
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԻ 42
ՂԱՆԴԵՎՈՍՅԱՆ ԽԱՉԻԿ ՍԱՄՎԵԼԻ 57
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՍԼԱՎԻԿ ԴԵՄԻՐՃԻ 8
ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ ՍԱՀԱԿԻ 52
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԶԱՎԵՆ ՊՈՂՈՍԻ 52
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 15 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
Մեծամոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 5-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արմավիր մարզի Ծաղկալանջ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արմավիր մարզի Ծաղկալանջ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 4-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Ծաղկալանջ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԵՐՎԱՆԴՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ ԵՐՎԱՆԴԻ
ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՎԱՂԻՆԱԿ ՍԻՐԵԿԱՆԻ
ԹՈՐՈՍՅԱՆ ՆՎԵՐ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԻ
ՂԱՆԴԵՎՈՍՅԱՆ ԽԱՉԻԿ ՍԱՄՎԵԼԻ
ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ ՍԱՀԱԿԻ
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԶԱՎԵՆ ՊՈՂՈՍԻ

Թիվ 15 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ