Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Տավուշ-Ազատամուտ ավագանու անդամի ընտրություններ

ՎԱՀԱԳՆ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՎԱՀԱԳՆ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
Վահագն Ալավերդյանը ծնվել է 1985թ. սեպտեմբերի 25-ին:
ՄԱՐՏԻԿ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՄԱՐՏԻԿ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
Մարտիկ Այվազյանը ծնվել է 1959թ. մարտի 1-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 322
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 322
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 343
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 340
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 3
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 343
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 197
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 057
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 35
ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՍԱՇԻԿԻ 275
ԱՅՎԱԶՅԱՆ ՄԱՐՏԻԿ ՌԱԶՄԻԿԻ 92
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԱՐՏԱԿ ՎԱՉԻԿԻ 70
ԲԱԼԱՍՅԱՆ ՎՈԼՈԴՅԱ ԳԱՌՆԻԿԻ 160
ԲԵԳԻՆՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՍԵՅՐԱՆԻ 141
ԴԱՎԹՅԱՆ ԱՇԽԵՆ ԱՅՎԱԶԻ 154
ԷԼԱՐՅԱՆ ԱԼԻԿ ՆՈՐԵԻԼԻ 109
ՄԱՏԻՆՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԵՐՈԺԻ 84
ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԱՐԱՄԻ 92
ՊԱՊՅԱՆ ԽԱԼԱԹ ՋԱՀԱՆԻ 131
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 37 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
Նոյեմբերյան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 7-Ա
ՏԱՎՈՒՇ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Տավուշ մարզի Ազատամուտ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Տավուշ մարզի Ազատամուտ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 6-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Տավուշ մարզի Ազատամուտ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՍԱՇԻԿԻ
ԱՅՎԱԶՅԱՆ ՄԱՐՏԻԿ ՌԱԶՄԻԿԻ
ԲԱԼԱՍՅԱՆ ՎՈԼՈԴՅԱ ԳԱՌՆԻԿԻ
ԲԵԳԻՆՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՍԵՅՐԱՆԻ
ԴԱՎԹՅԱՆ ԱՇԽԵՆ ԱՅՎԱԶԻ
ԷԼԱՐՅԱՆ ԱԼԻԿ ՆՈՐԵԻԼԻ
ՄԱՏԻՆՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԵՐՈԺԻ
ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԱՐԱՄԻ
ՊԱՊՅԱՆ ԽԱԼԱԹ ՋԱՀԱՆԻ

Թիվ 37 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ