Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արարատ-Եղեգնավան ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱԴԵԼԱ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
ԱԴԵԼԱ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Ադելա Աբրահամյանը ծնվել է 1959թ.հուլիսի 21-ին:
ԶՈՅԱ ԱՄԻՐՅԱՆ
ԶՈՅԱ ԱՄԻՐՅԱՆ
Զոյա Ամիրյանը ծնվել է 1974թ.հուլիսի 21-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 079
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 079
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 551
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 551
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 551
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 549
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 29
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱԴԵԼԱ ՓԱՇԱՅԻ 132
ԱՄԻՐՅԱՆ ԶՈՅԱ ՎԱՀՐԱՄԻ 75
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՋԻՎԱՆ ԱԲԻՍԱԿԻ 69
ԵՓՐԵՄՅԱՆ ՍԵՐՈԲ ՊԱՐԳԵՎԻ 31
ԿԱԳՐԱՄԱՆՅԱՆ ԺԱՆՆԱ ՊԱՎԵԼԻ 132
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ ՆԻԿՈԼԱՅԻ 29
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄ ԿՈՐՅՈՒՆԻ 54
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 13 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
Արարատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 11-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 13 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արարատ մարզի Եղեգնավան համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 13 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արարատ մարզի Եղեգնավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 9-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 13 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Եղեգնավան համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱԴԵԼԱ ՓԱՇԱՅԻ
ԱՄԻՐՅԱՆ ԶՈՅԱ ՎԱՀՐԱՄԻ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՋԻՎԱՆ ԱԲԻՍԱԿԻ
ԵՓՐԵՄՅԱՆ ՍԵՐՈԲ ՊԱՐԳԵՎԻ
ԿԱԳՐԱՄԱՆՅԱՆ ԺԱՆՆԱ ՊԱՎԵԼԻ
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ ՆԻԿՈԼԱՅԻ
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄ ԿՈՐՅՈՒՆԻ

Թիվ 13 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ