Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արարատ-Դարբնիկ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԴԱՎԻԹ ԳԶԻՐՅԱՆ
ԴԱՎԻԹ ԳԶԻՐՅԱՆ
Դավիթ Գզիրյանը ծնվել է 1974թ.հունիսի 11-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 102
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 102
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 576
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 559
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 17
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 576
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 83
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 624
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 13
ԳԶԻՐՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ԼԵՎՈՆԻ 549
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 14
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
ք. Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 14-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ԴԱՐԲՆԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արարատ մարզի Դարբնիկ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արարատ մարզի Դարբնիկ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 13-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Դարբնիկ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԳԶԻՐՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ԼԵՎՈՆԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ