Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արարատ-Դարբնիկ ավագանու անդամի ընտրություններ

ՎԱՀԱԳ ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ
ՎԱՀԱԳ ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ
Վահագ Առուստամյանը ծնվել է 1985թ.դեկտեմբերի 28-ին:
ՍԱՆՎԵԼ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՍԱՆՎԵԼ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Սանվել Բաղդասարյանը ծնվել է 1952թ.հունվարի 5-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 102
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 102
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 576
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 559
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 17
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 576
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 83
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 624
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 20
ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ ՎԱՀԱԳ ՄԱՆԱՎԱԶԻ 18
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՍԱՆՎԵԼ ԵՐՎԱՆԴԻ 15
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՎԻԳԵՆ ՍՈՒՄԲԱՏԻ 69
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀՐԱՅՐ ՊԵԼԻԿԻ 34
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԴԱՎԻԴ ՎԼԱԴԻԿԻ 35
ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ԼՅՈՎԻԿ ԵՆՈՔԻ 218
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳՈՀԱՐԻԿ ՎԱՆԻԿԻ 15
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՍՏՅՈՊԱ ՍԱՇԻԿԻ 40
ՏՈՆՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ 36
ՔԱՄԱԼՅԱՆ ԹԱԴԵՎՈՍ ՄԻՀՐԱՆԻ 76
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 15-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ԴԱՐԲՆԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արարատ մարզի Դարբնիկ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արարատ մարզի Դարբնիկ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 13-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Դարբնիկ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՎԻԳԵՆ ՍՈՒՄԲԱՏԻ
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀՐԱՅՐ ՊԵԼԻԿԻ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԴԱՎԻԴ ՎԼԱԴԻԿԻ
ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ԼՅՈՎԻԿ ԵՆՈՔԻ
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՍՏՅՈՊԱ ՍԱՇԻԿԻ
ՏՈՆՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ
ՔԱՄԱԼՅԱՆ ԹԱԴԵՎՈՍ ՄԻՀՐԱՆԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ