Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արարատ-Զորակ ավագանու անդամի ընտրություններ

ԺՈՐԻԿ ԱԲԿԱՐՅԱՆ
ԺՈՐԻԿ ԱԲԿԱՐՅԱՆ
Ժորիկ Աբկարյանը ծնվել է 1954թ. հունիսի 10-ին:
ՎՈՎԱ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ
ՎՈՎԱ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ
Վովա Արզումանյանը ծնվել է 1952թ,հոկտեմբերի 15-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 469
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 469
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 600
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 600
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 900
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 12
ԱԲԿԱՐՅԱՆ ԺՈՐԻԿ ԼԵՎՈՆԻ 46
ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՎՈՎԱ ՍԵՄՅՈՆԻ 55
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹ ՎԱԼՈԴԻ 70
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԱՐԿԱԴԻԻ 40
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՌՈՄԻԿ ԷԴՈՒԱՐԴԻ 25
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՆՈՐԻԿԻ 267
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԷԴԻԿ ՍԵՏՐԱԿԻ 16
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄՈ ՍԵՄՅՈՆԻ 58
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՀԱՄԼԵՏԻ 11
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 18-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ԶՈՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արարատ մարզի Զորակ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արարատ մարզի Զորակ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 16-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Զորակ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԲԿԱՐՅԱՆ ԺՈՐԻԿ ԼԵՎՈՆԻ
ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՎՈՎԱ ՍԵՄՅՈՆԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹ ՎԱԼՈԴԻ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԱՐԿԱԴԻԻ
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՌՈՄԻԿ ԷԴՈՒԱՐԴԻ
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՆՈՐԻԿԻ
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄՈ ՍԵՄՅՈՆԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ