Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արարատ-Խաչփար համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՂԱԶԱՐ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՂԱԶԱՐ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Ղազար Մարտիրոսյանը ծնվել է 1961թ.օգոստոսի 13-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 582
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 582
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 859
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 846
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 13
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 859
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 87
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 741
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 12
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՂԱԶԱՐ ՍՈՒՄԲԱՏԻ 819
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 28
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
ք. Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 20-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ԽԱՉՓԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արարատ մարզի Խաչփար համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արարատ մարզի Խաչփար համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 19-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Խաչփար համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՂԱԶԱՐ ՍՈՒՄԲԱՏԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ