Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արարատ-Խաչփար ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱՐԱՐԱՏ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ԱՐԱՐԱՏ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
Արարատ Ալեքսանյանը ծնվել է 1968թ.հուլիսի 24-ին:
ՍԵՐԳԵՅ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՍԵՐԳԵՅ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Սերգեյ Գևորգյանը ծնվել է 1965թ.մայիսի 14-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 582
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 582
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 859
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 846
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 13
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 859
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 87
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 741
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 28
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏ ԲՈՐԻԿԻ 128
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ 123
ԵՍԱՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ 130
ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ 133
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՌԱՆՏԻԿ ԳԵՈՐԳԻԻ 94
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ 97
ՆԱՂԴԱԼՅԱՆ ԷԴԻԿ ԳԵՈՐԳԻԻ 30
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ՌԱՖԱՅԵԼԻ 96
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 21-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ԽԱՉՓԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արարատ մարզի Խաչփար համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արարատ մարզի Խաչփար համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 19-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Խաչփար համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏ ԲՈՐԻԿԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ
ԵՍԱՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ
ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՌԱՆՏԻԿ ԳԵՈՐԳԻԻ
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ՌԱՖԱՅԵԼԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ