Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արարատ-Հայանիստ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԲԱԼԱԲԵԿ ՍԱՐԿԻՍՅԱՆ
ԲԱԼԱԲԵԿ ՍԱՐԿԻՍՅԱՆ
Բալաբեկ Սարկիսյանը ծնվել է 1969թ. ապրիլի 2-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 022
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 022
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 671
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 665
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 6
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 671
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 94
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 429
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 14
ՍԱՐԿԻՍՅԱՆ ԲԱԼԱԲԵԿ ՊԵՏՐՈՍԻ 635
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 22
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 11 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16.03.2018
ք. Մասիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 23-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՀԱՅԱՆԻՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ին կազմված` Արարատ մարզի Հայանիստ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի Մարտի 16-ի «Արարատ մարզի Հայանիստ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 11.03.2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 22-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2018 թվականի Մարտի 11-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Հայանիստ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՍԱՐԿԻՍՅԱՆ ԲԱԼԱԲԵԿ ՊԵՏՐՈՍԻ

Թիվ 11 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ